February 21, 2014

Youtube เปลี่ยนรูปแบบเว็บใหม่ มีผลแล้ว

เริ่มจากวันนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงกับเว็บไซด์ Youtube เข้ามาให้เห็นกันนะครับ เริ่มจาก ในส่วนของ  Playlist ที่ทาง Youtube ระบุว่ามันจะใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม สรุปความเปลี่ยนแปลง Playlist ใน  Youtube ในส่วนของ ​Guide จะรวม Playlist ที่เราสร้างขึ้น
Youtube เปลี่ยนรูปแบบเว็บใหม่ มีผลแล้ว
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คุกกี้เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ในครั้งถัดไป

Read more