Price Hike

September 5, 2023

ราคาของ Google Pixel 8 อาจจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ (ข่าวลือและหลุด)

เหมือนกับ iPhone ของ Apple, มือถือ Pixel 8 และ Pixel 8 Pro ของ Google อาจจะเพิ่มราคาในปีนี้ หลังจากที่มีข้อมูลรั่วไหลเกี่ยวกับราคาในตลาดยุโรปที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่น Pixel 7 แต่คุณควรระวังข้อมูลนี้ เพราะมันอาจจะไม่ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรั่วไหล หลังจากที่มีการรายงานเกี่ยวกับ Nexus และ Pixel มาหลายปี ผมได้เรียนรู้ว่าควรเชื่อถือข้อมูลรั่วไหลเกี่ยวกับ […]
ราคาของ Google Pixel 8 อาจจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ (ข่าวลือและหลุด)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คุกกี้เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ในครั้งถัดไป

Read more