Mobile Shopping

July 18, 2015

6 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อโลกค้าปลีก สิ่งที่ผู้ค้าปลีกควรปรับตัว…ก่อนจะสายเกินไป

(บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน) ในอดีต ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เลือกที่จะออกไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้ามากกว่า (ออฟไลน์) ซึ่ง นับเป็นการท่องเที่ยวและพักผ่อนอย่างหนึ่งของผู้บริโภค จนมาถึงปัจจุบัน การช้อปปิ้งผ่านทางระบบออนไลน์ทำให้ผู้บริโภค สามารถซื้อหาสินค้าได้ไม่ต่างกับการซื้อแบบออฟไลน์เลย ดังนั้น ถ้าผู้บริโภค ทำการซื้ออนไลน์แล้ว เค้าก็คงจะไม่ซื้อสินค้า ชิ้นนั้นซำ้ให้ร้านออฟไลน์ วันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้ค้าปลีกกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการค้าปลีก ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้การซื้อขายปลีกระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เปลี่ยนไปโดยสินเชิง แต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนั้น ลองมาดูกันครับ 1.สถานที่จำหน่ายสินค้าไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป จากเดิมที่เราจะต้องไปถึง “แหล่ง” ของสินค้านั้นเช่น ถ้าจะซื้อคอมพิวเตอร์ […]
6 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อโลกค้าปลีก สิ่งที่ผู้ค้าปลีกควรปรับตัว…ก่อนจะสายเกินไป
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คุกกี้เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ในครั้งถัดไป

Read more