Online Application

December 11, 2016

โลกของเกมส์คาสิโนออนไลน์ไปถึงไหนแล้ว

คาสิโน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมานานแล้ว คำว่าคาสิโน (Casino) นั้นมาจากรากศัพท์ของภาษาอิตาลี  อ้างอิงจาก Wikipidia คำว่า Casino มาจากคำว่า Casa ซึ่งแปลว่า บ้าน  ในยุคแรกๆนั้นคำว่า Casino จะรวมถึงสถานที่ทุกอย่างที่มีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเกิดขึ้น ต่อมาความหมายของคำว่า Casino ก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ปัจจุบันนี้ คำว่า Casino หมายถึงบ้านหรือ สถานที่ที่เปิดให้เกิดการเล่นการพนันขึ้น (Gambling) ซึ่งบริษัทหรือองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ […]
โลกของเกมส์คาสิโนออนไลน์ไปถึงไหนแล้ว
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คุกกี้เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ในครั้งถัดไป

Read more