Friday, November 24, 2017

แนะนำ Cloud-based Collaboration สำหรับการทำงานร่วมกันขององค์กร

การทำงานร่วมกัน นั้น นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรทุกขนาด ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ ความรวดเร็ว และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะองค์กรที่มีความเป็นไทยสูงมากๆแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าการมีระบบการทำงานร่วมกันที่ดีนั้นสำคัญมาเพียงใด เอกสารทุกชิ้นต้องถูกต้อง มีการบันทึไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ที่สำคัญ!!! ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ ว่ามีการแก้ไข อะไรไปบ้าง มาวันนี้ ขอแนะนำบริการออนไลน์ ที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม Google App for Business สำหรับ Google App นับว่าเป็นผู้นำอย่างแท้จริงหากจะพูดถึงบริการบน Cloud...

เรื่องที่น่าสนใจ