เริ่มจากวันนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงกับเว็บไซด์ Youtube เข้ามาให้เห็นกันนะครับ เริ่มจาก ในส่วนของ  Playlist ที่ทาง Youtube ระบุว่ามันจะใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สรุปความเปลี่ยนแปลง Playlist ใน  Youtube

  1. ในส่วนของ ​Guide จะรวม Playlist ที่เราสร้างขึ้น และ Playlist ที่เราเคยไปกด Like ไว้ทั้งหมดด้วย
  2. หน้าแก้ไข Playlist ของเราถูกเปลี่ยนให้ใช้งานง่าย
  3. แต่ละ Channel จะเพิ่ม Tab ใหม่ เพื่อแสดงผล New Playlist หรือ รายการที่เพิ่มเข้าไปใหม่นั่นเอง

via Official Blog: More love for playlists and a new look for YouTube.