โดยราคานี้เป็นราคาที่จำหน่ายกรณีเราเดินเข้าไปซื้อที่ร้านเท่านั้นครับ เป็นรุ่นถูกสุดคือ wifi 16 GB นั่นเอง

นับว่าถูกมากๆ จึงไม่แปลกใช้เลยที่จะมีคนชอบใช้ iPad รุ่น แรกเนื่องจากราคามันถูกจน shock เลยทีเีดยว

โดยรุ่น 32GB และ 64GB ราคาจะอยู่ที่ 499 และ 599 ตามลำดับ

ที่มา: Engadget