16 wifi  Black  =  17,700

 16 wifi  White =   17,700

 32 wifi  Black  =   20,500

 32 wifi  White =   20,500

 64 wifi  Black  =   22,900

 64 wifi  White =   22,900

 16 3G  Black      = 21,500

 16 3G  White     = 21,500

 32 3G  Black      = 26,000

 32 3G  White     = 26,000

 64 3G  Black      = 28,300

 64 3G  White     = 29,000

 

via world phone