[youtube link=”http://www.youtube.com/watch?v=oDAw7vW7H0c” width=”590″ height=”315″]

นักออกแบบชาวดัช Dave Hakkens ได้นำเสนอ iDea โทรศัพท์แบบใหม่่ ที่มุ่งเน้นในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยไอเดียง่ายๆ ที่ต้องการแยกชิ้นส่วน Module ต่างๆของโทรศัพท์ ให้สามารถ ถอดเปลี่ยนและอับเกรดได้ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ทั้งหมด

Hakkens ได้ใช้ ThunderClap ในการกระจายข่าวของตัวเอง โดยตอนแรกได้ตั้งเป้า ไว้ที่ ผู้สนับสนุนเพียง 50,000  คน แต่ตอนนี้มีผู้สนับสนุนถึง 100,000 คนแล้ว และดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เค้าจะรับผู้สนับสนุนถึงวันที่ 29 ตุลาคม นี้

Image: YouTube, Dave Hakkens

 ที่มา http://mashable.com/2013/09/11/phonebloks/