ผู้ใช้ iPad 2 เตรียมเฮครับ ตอนนี้เว็บดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลียนแบบ Apple ซะด้วย เอา รูป Post it มาแปะว่า We’ll be back soon.

คอยติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับ จะได้แหกคุกกันได้ซะที