ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป ว่ายุคหลัง PC ที่สตีฟ เคยบอกนั้น จะมาเร็วหรือช้าแค่ไหน เพราะตอนนี้ ยุคนั้นได้มาถึงแล้วครับ

ด้วยยอดขายที่ตกตำ่ลงของบริษัทที่จำหน่าย PC ทั่วโลก