จากข่าวเก่าที่มีออกมาว่า Apple จะเลื่อนการวางจำหน่าย iPad 2 สำหรับประเทศโลกที่ 2 ออกไปนั้น

โดยจะเลื่อนการวางจำหน่ายของ Czech Republic ออกไปอีก 1 เดือน เป็นวันที่ 25 เมษายน 2554

ขณะนี้ไม่ใช่แล้วครับ ปรากฏว่าข่าวนั้นเป็นผิดครับ เกิดจาก ผู้ดูแลเว้บใส่ชื่อเดือนผิดนั่นเอง