สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่า Apple ได้เรียกคืน iPad 2 บางส่วนจาก iPad 2 ที่ทำงานบนเครือข่ายของ Verizon เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

อีกปัญหาคือมีการตรวจพบเลข MEID บางส่วนซ้ำซ้อนกันในเครือข่าย 3G ของ Verizon นั่นเองซึ่ง เลข MEID นี้ย่อมาจาก mobile equipment identifier ซึ่งเป็นค่าที่มือถือแต่ละเครื่องจะต้องมีไม่ซ้ำกันเพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายโทรศัพท์นั่นเอง

 

โดย Apple ไม่ได้บอกว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นมาน้อยแค่ไหนนะครับและ แน่นอนว่าคนที่เจอปัญหานี้ก็จะได้รับการเปลี่ยนเครือ่งใหม่เช่นเคย

 

หลังๆนี้ปัญหาเกี่ยวกับ iPad 2 เริ่มมีเยอะมากขึ้นนะครับ เครื่องประกอบไม่สนิท ปัญหา light Leak เป้นต้น