จากอีเมล์ของ  Apple  ระบุว่าจะมีการเปิดสาขาใหม่ของ  Apple Store ในฮ่องกงครับ

เวลา  9.00 คาดว่าจะสามารถ ลดความหนาแน่น แออัดใน Apple Store สาขา FTC Mall ที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2011

ได้ครับ

 

Apple เปิดสาขาใหม่ Causeway Bay Hongkong
Apple เปิดสาขาใหม่ Causeway Bay Hongkong

http://www.casecanfly.com