จนถึงวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา APple มีรายได้   $28.57 พันล้าน USD

และกำไรสุทธิ7.31 พันล้าน USD

จำนวน iPhone ที่ขายได้ 20.34  ล้านเครื่อง

จำนวน iPad ที่ขายได้ 9.25 ล้านเครื่อง

จำนวน Mac ที่ขายได้ 3.95    ล้านเครื่อง