หลังจากที่ Apple ปล่อบ iOS 5 ออกมาแล้วผู้ใช้หลายต่อหลายคนก็ได้อับเกรดไปแเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้  Chitika ได้ทำวิจัยพบว่า 38% ของผู้ใช้ iPhone ได้ำการอับเดทเครื่อง iPhone ของตัวเองไปเป็น iOS 5 แล้ว

ส่วน iPad ก็อับไปแล้วประมาณ 30%

ถ้าคุณยัง ไม่อับ ก็ควรจะทำได้แล้วครับ

http://insights.chitika.com/2011/iphone-ipad-users-front-runners-in-ios5-update/