ลองดูกันครับ  iPad โดนโจมตีเรื่อง Flash อีกแล้ว

แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ผมไม่เห็นด้วยกับโฆษณานี้ 555 ก็พวกเรามันสาวก Apple นี่นา