แม้ว่าจะผ่านไปแล้วกว่า 1 สัปดาห์ จำนวนคนต่อคิวเพื่อซื้อ iPad 2 ในแต่ละที่นั้นยังคงยาวเหยียดเหมือนเดิม

ทั้งๆที่ของในร้านเหล่านั้นหมดไปนานแล้วครับ (ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงแรก) แล้วเค้ารออะไรกัน ?

ทุกคนรอโดยหวังว่าหากมีการเติมสินค้าจากทาง Apple ก็จะได้ในวันนั้นๆ เลย แต่ถึงแม้ว่าจะมีการเติมจริงๆ ของนั้นก็มีจำนวนน้อยนิดเหลือเกิน…

คนที่รออยู่หน้าๆเท่านั้นจึงจะได้สินค้า

แน่นอนว่าการสั่งซื้อในเว็บนั้น ใช้เวลามากกว่า 4-5 สัปดาห์ในการจัดส่งไปแล้ว

 

ที่มา MacRumore