หลังจากมีข่าวที่ญี่ปุ่น ก็มีคนวิเคราะห์มากมายครับว่า การผลิต iPad 2 จะไม่ทันจำหน่าย แต่ตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับ

จากเดิมที่การส่ง iPad 2 จะทำได้ภายใน 4-5 สัปดาห์ ตอนนีิ้เร็วขึ้นแล้วครับ กลายเป็น 3-4 สัปดาห์

หรือจะเป็นเพราะการวางจำหน่ายไปทั่วโลก ทำให้การผลิตและระบบ ลอจิสติกต่างๆ พัฒนามากขึ้น…

ที่มา: MacRumors