เว็บไซด์ Engadget ได้นำเสนอวิธีการใช้งาน iPad 2 กับตู้เย็นแบบใหม่ ด้วยการใช้ Smart Cover เอาไปติดกับตู้เย็นนั่นเอง

จากข่าวเก่าที่ iFixIt ได้วิเคราะห์มาแล้วว่าใน Smart Cover  นั้นมีแม่เหล็กอยู่ทั้งหมด 21 อันด้วยกัน

ว่าแต่ว่าจะเอาไว้ติดเพื่ออะไรได้บ้างล่ะเนี่ย

 

ที่มา : Engadget