ราคาขึ้นลงนิดหน่อยครับ

WiFi (ดำ , ขาว)

16GB= 17,500  , 18,000

32GB= 20,500  , 20,500

64GB= 23,000  , 23,500

3G+WiFi  (ดำ , ขาว)

16GB= 22,000 , 22,500

32GB= 25,000  , 25,500

64GB= 28,500  , 29,000