ราคากลับสูงขึ้นแฮะ???

WiFi (ดำ , ขาว) ==============3G+WiFi

16GB=20,700 , 21,000      16GB=27,500 , 28,000

32GB=24,500 , 25,000      32GB=31,500 , 32,000

64GB=28,000 , 28,500      64GB=35,500 , 36,000