ภาพหลุด ฝาหลัง iPad Mini 2 ที่คาดว่าน่าจะเปิดตัววันที่  10 กันยายนนี้ 

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่คาดว่า Apple จะทำการอับเดทในวันที่ 10 กันยายนนีี้นั่นก็คือ iPad Mini 2 หรือ การอับเดทตัว iPad Mini นั่นเอง

โดยเดากันไปว่าจะกลายเป็น “Retina” iPad Mini นั่นเองครับ

รูปภาพโดยนาย SONNY DICKSON
http://sonnydickson.com/2013/08/26/close-ipad-mini-2-back-housing/

照片8.24-0171 照片8.24-0201 照片8.24-0211 照片8.24-0151 照片8.24-0121 照片8.24-0081 照片8.24-0101 照片8.24-0111 照片8.24-006 照片8.24-005 照片8.24-004 照片8.24-002