NewImageสวัสดีครับ ก็เป็นที่น่าฮือฮาเมื่อ เว็บไซต์ 9to5Mac ค้นพบบั๊กจากเว็บไซต์ Open Radar ค้นพบว่าหากเราพิมพ์ตัวอักษร 8 ตัวนี้ลงไปในโปรแกรมบางโปรแกรมใน  Mac เช่น Text Editor  ,Chrome, Safari ก็สามารถ

ทำให้โปรแกรมเหล่านั้นเกิดอาการค้าง หรือที่เราเรียกติดปากว่า แฮ้ง หรือ แครช นั่นเอง

โดยบั๊กนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดจาก หน่วยคำสั่ง ที่ใช้ตรวจสอบคำผิดนั่นเองแต่บางกรณีที่พิมพ์ข้อความลงในบางกล่องข้อความ เช่น address bar ของ Safari ก็ทำให้เกิดการแครชได้แม้ไม่มีการตรวจคำผิดจากกล่อง address bar ก็ตาม โดยบั๊กนี้เกิดขึ้นกับแมคที่รัน Mountain Lion แต่ไม่เกิดขึ้นกับ Lion หรือ Snow Leopard ครับ

ข้อความเจ้าปัญหาดังกล่าวก็คือ


NewImage

ที่มา: 9to5Mac