image

ด้วยแถวที่ยาวเหยียดในทุกรัฐที่มีการวางจำหน่าย iPad 2  Fortune ได้รายงานว่าจากผลการสำรวจของ Munster พบว่า ลูกค้าที่มาต่อแถวซื้อ iPad 2 นั้น 70% เป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่มี iPad 1 (ผมว่าก็แน่ล่ะ ยังไม่ขาย 1 จะมีใครอยากซื้อ 2)

อย่างไรก็ดีตลาด Gray Market ก็มีการแข่งขันกันสูงเช่นกัน มีชาวฮ่องกง ส่งคนไปต่อคิว 8 แห่งเพื่อรอซื้อ iPad ที่ละ 2 แห่งจากนั้นนำไปจำหน่ายที่บ้านเกิด เช่นเดียวกับชาวรัสเซีย