ความหมายของตาบอดสีนั้นไม่ได้หมายความว่า คนที่ตาบอดสีจะมองเห็นเฉพาะสีขาวหรือสีดำเท่านั้น แต่หมายความว่า คนๆนั้นไม่สามารถแยกสีบางสีออกจากกันได้  ซึ่งสำหรับ มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก สี น้ำเงินฟ้า ที่เราเห็นใน Facebook นั้น เป็นสีที่เค้าเห็นได้ชัดเจนที่สุดนั่นเอง เป็นที่มาว่าทำไม Facebook ถึงเป็นสีนั้น

From the September 20, 2010 issue of the New Yorker:

[Mark Zuckerberg] walked into the house, which is painted in various shades of blue and beige, except for the kitchen, which is a vibrant yellow. Colors don’t matter much to Zuckerberg; a few years ago, he took an online test and realized that he was red-green color-blind. Blue is Facebook’s dominant color, because, as he said, “blue is the richest color for me—I can see all of blue.” Standing in his kitchen, leaning over the sink, he offered me a glass of water.

via http://factually.gizmodo.com/facebook-is-blue-because-mark-zuckerberg-is-colorblind-1598739229