พวกเราทุกคนคงจะเล่น Facebook กันเป็นประจำ ทุกวัน เอ๊ะ ไม่ใช่สิ หรือว่าทุกๆ 10 นาทีเลยด้วยซ้ำ ลองสังเกตุตัวเองดูครับว่าเราหยิบมือถือขึ้นมาเช็ค Facebook ชั่วโมงละกี่ครั้ง

งานวิจัยชิ้นหนึ่งจากที่นี่ ได้บอกไว้ว่า การเล่น Facebook บ่อยๆ จะมีผลด้านลบต่อคุณภาพชีวิตและความคิดของเรา!!!

งานวิจัยนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยครับ เพราะทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 1,095 คนเมื่อปลายปี 2015 ที่ประเทศเดนมาร์ก โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะควบคุมด้วยการให้จำกัดเวลาในการเล่น Facebook กลุ่มที่ 2 ให้เล่น Facebook  แบบต่อเนื่องเท่าที่อยากเล่นเลย

ผลที่ได้พบว่าผลกระทบของ Facebook มี 2 อย่างคือ ความพึงพอใจต่อชีวิตตัวเอง และอารมณ์ความรู้สึกโดยทั่วไป กล่าวคือ กลุ่มที่เล่น Facebook น้อยลงจะมีความพึงพอใจในชีวิตตัวเองมากขึ้น แถมยังอารมดีขึ้นด้วย

สรุปแล้วลองถามใจตัวเองดูครับว่าการเล่น Facebook ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นหรือไม่?  

เวลาหลายต่อหลายล้านชั่วโมงที่เรามอบให้กับ Facebook นั้น มันคุ้มกันหรือไม่ จริงอยู่ที่ Facebook ทำให้เราได้พบเจอกับเพื่อน ทั้งใหม่และเก่า ได้เห็นสภาพความเป็นไปของแต่ละคน

ขอบอกเลยว่าผลงานวิจัยนี้ตอบว่าความพึงพอใจในชีวิตจะลดลงแน่นอน!

แต่เราไม่จำเป็นต้องเลิกเล่น Facebook ไปเลยนะครับ แค่เราเล่นให้น้อยลงก็ช่วยได้แล้ว